Majame Majame

Mitä teemme

Teemme maailmasta toimivamman ja kauniimman. Autamme yrityksiä ja yhteisöjä luomaan parempia asiakaskokemuksia. Tekemistämme ohjaa ihmislähtöinen, luova ja kokeileva muotoiluajattelu, jota haluamme juurruttaa osaksi organisaatioiden toimintatapoja.

Asiakasymmärrys ja osallistaminen ovat meistä välttämättömiä, jotta asiakaslähtöisyys ei olisi vain sanahelinää. Suunnittelussamme on keskeistä asiakkaiden näkökulmat ja ongelmien ratkaiseminen monialaisesti. Luomme asiakasymmärryksen syventymällä asiakkaisiin ja kutsumalla heidät sekä palveluntarjoajan saman pöydän ääreen. Yhdessä kehitetään palvelu, joka vastaa asiakkaan tarpeisiin ja palveluntarjoajan liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.

Voimme toteuttaa yksittäisen suunnitteluvaiheen tai olla läsnä projektin alusta loppuun. Kaikki tekemisen myötä syntyvät tuotokset ja työkalut jäävät asiakkaan käyttöön.

Näkemys

Prosessimme lähtee tiedon keräämisestä ja kokonaisnäkemyksen luomisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa laajan asiakasymmärryksen muodostamista tutkimalla asiakkaita esimerkiksi haastatteluin, kyselyin sekä havainnoimalla. Laaja asiakasymmärrys luo tekemiselle raamit.

Yhteissuunnittelu

Otetaan olennaiset sidosryhmät mukaan suunnitteluun ja protoiluun luoden yhdessä toimiva kokonaisuus. Yhteistyö lisää näkökulmia ja ideoita, sitoutumista ja merkityksellisyyden tunnetta. Yhteissuunnittelu luo työkalut seuraavaan vaiheeseen.

Muotoilu

Muotoilu-vaiheessa laaja asiakasymmärrys ja yhteissuunnittelun tulokset materialisoituvat paremmaksi käyttäjäkokemukseksi. Vaikka työ siirtyykin tässä vaiheessa suunnittelijan pöydälle, homma on silti vuorovaikutteista ja iteratiivista yhteistyötä.

Jalkautus

Autamme uudistetun palvelun tai strategian lanseerauksessa ja luomme etenemissuunnitelman jatkuvalle asiakaslähtöiselle kehittämiselle.